Welke nierproblemen bestaan er?

Bij iedereen neemt de nierfunctie af met het vorderen van de leeftijd, de normale veroudering. Daarnaast zijn er nierziekten die kunnen lijden tot een nierfunctie achteruitgang. Er worden een aantal categorieën onderscheiden: erfelijke nierziekten, aangeboren afwijkingen aan de nieren of urinewegen, ontsteking van het nierfilter of het omliggende nierweefsel of stapeling van bepaalde eiwitten en daardoor verstopping van het nierweefsel en afvloedbelemmeringen van de geproduceerde urine. De grootste groep echter wordt vooralsnog gevormd door patiënten met hart en vaatziekten met hoge bloeddruk en daarmee ook slagaderverkalking in de nieren.

Wat is er aan te doen ?

Goede controle van bijvoorbeeld suikerziekte en/of goede bloeddrukbehandeling kunnen nierfunctie achteruitgang vertragen of soms voorkomen.
Nierziekten die gepaard gaan met een ontsteking van het nierfilter of de bloedvaatjes in de nieren zijn weliswaar met ‘zware’ medicijnen goed te behandelen, maar er treedt vaak toch nierschade op.

Hoe is het beloop ?

Veel nierziekten zijn chronisch en leiden uiteindelijk tot het eindstadium wat nierfalen wordt genoemd. Wanneer de nieren voor 70-80% niet meer functioneren, moet het overgebleven nierweefsel zo hard werken dat het zichzelf overwerkt en tenslotte vaak ook ten gronde gaat. In deze periode komt er veel op een patiënt en diens eventuele partner af. Er moet worden nagedacht over nierfunctie vervangende behandeling en tegelijkertijd moet worden omgegaan met allerlei gevoelens en veranderingen in het maatschappelijk leven die een nierfunctie vervangende behandeling met zich meebrengt. Er moet dus een uitgebreide voorlichting plaats gaan vinden. Deze voorlichting vindt plaats op een speciale poli namelijk de multidisciplinaire predialyse polikliniek.