Leesvoor

Het hebben van nierstenen is voor velen een zeer onprettig bezit. Frequente niersteen aanvallen en de behandeling van nierstenen vraagt veel van u als patiënt en van de zorgverleners.
Zoals voor veel dingen geldt "voorkomen is beter dan genezen" , gaat dit in vele gevallen ook op voor nierstenen.
Door de inmiddels uitgebreide opgebouwde expertise op gebied van nierstenen in ons Nefrologisch centrum, kunnen we zeggen dat met relatief eenvoudig onderzoek in ongeveer 70% van de patiënten een oorzaak voor het ontstaan van nierstenen is te vinden.
Veelal gaat het om een niet eerder opgemerkte subtiele verandering in uw stofwisseling.
En het fijne is dat dan ook een gerichte eveneens simpele behandeling kan worden voorgesteld, met als doel verdere steenvorming in de toekomst te voorkomen.

Verwijzing via uw huisarts of uroloog

  • Bij recidief symptomatisch niersteenlijden
  • Bij dubbelzijdige nierstenen
  • Bij erfelijke aandoeningen met hoge neiging tot niersteen vorming

Het bezoek aan de polikliniek Nierstenen, in de praktijk

Direct na verwijzing kunt u langskomen op de polikliniek. Op onze speciale nierstenen polikliniek wordt bij aanmelding de noodzakelijke diagnostiek met u afgesproken. Het laboratorium onderzoek (urine en bloed) wordt voorafgaande aan het polibezoek gedaan, zodat de specialist op moment van uw bezoek beschikt over alle uitslagen. U weet dan meteen waar u aan toe bent, zodat er tijd over blijft om ons te richten op uitleg en eventuele behandeling. 

De chemische analyse van de urine neemt vele weken in beslag. Daarom is er een grote tussenpauze (2 maanden) tussen urineverzameling en eerste polikliniek bezoek.

U wordt gezien in het Dialysecentrum, omdat daar de polikliniek Nefrologie gevestigd is. 
U belt met de polikliniek Nefrologie (Almere: 036-8689230; Lelystad en omstreken 036-8687777). U krijgt een afspraak en uitleg over het voorbereidende urine en bloedonderzoek.

Wij hopen u op onze Polikliniek Nierziekten, spreekuur Nierstenen, van het Dialysecentrum van het Flevoziekenhuis (locatie Almere of locatie Lelystad, precies wat voor u het gemakkelijkst is) te mogen begroeten.