Steeds meer patiënten die behandeld (zullen gaan)worden met een vorm van dialyse hebben het uitzicht op het ondergaan van een niertransplantatie. Zij zijn, vanwege de lange wachtlijsten, alleen steeds vaker aangewezen op levende nier donoren.

Levende donoren worden gevonden in de directe familie of bij hele goede vrienden en bekenden.

Om als potentiele donor geschikt gevonden te worden om een nier te kunnen afstaan, zijn er een flink aantal spelregels en voorwaarden waaraan voldaan moet worden. Immers, je gaat alleen als het echt veilig is een nier verwijderen uit een gezond lichaam.

De belangrijkste voorwaarde voor de donor is dat die jonger moet zijn dan 65 jaar (in uitzonderlijke gevallen tot 70 jaar) en in principe gezond. Of eventuele lichte chronische ziekten een probleem zijn, kan niet in het algemeen iets over gezegd worden. Dat hangt af van alle andere omstandigheden.

Een donor moet vrijwillig zijn/haar nier willen afstaan. Daar letten we scherp op.

De ontvanger moet ook altijd op de hoogte zijn van de wens tot donatie, en de ontvanger heeft altijd het laatste woord. 

Hoe gaat de voorbereiding in z’n werk

De nefrologen van het Flevoziekenhuis werken nauw samen met de transplantatie afdeling van het AMC in Amsterdam. In uitzonderlijke gevallen wordt samengewerkt met de academische ziekenhuizen in Utrecht, Rotterdam of Nijmegen.

Wij onderzoeken in algemeenheid uw gezondheid en doen nier gericht onderzoek. Indien er andere zaken aan het licht komen die nadere analyse noodzakelijk maken om tot een goed oordeel te komen, wordt dat uitgevoerd (zo nodig verwijzing naar andere specialisme).

Als uiteindelijk alle onderzoeken bekend zijn, doen wij een uitspraak over de lichamelijke geschiktheid om een nier te doneren.

Bij voorkeur zoeken we een overeenkomende bloedgroep. Ook als de bloedgroep niet overeenkomt tussen donor en acceptor, zou nog in uitzonderlijke gevallen getransplanteerd kunnen worden. Daar wordt nu niet op in gegaan maar kan op de polikliniek natuurlijk ter sprake komen.

Als wij u geschikt vinden, schrijven wij een brief met alle bevindingen ter attentie van de Polikliniek Niertransplantatie in het AMC. Deze brief krijgt u zelf! U gaat zelf met deze brief een afspraak op die poli maken. Hiermee geeft u indirect nogmaals te kennen dat u het eens bent en graag een nier wilt afstaan. Wij zullen niet meer dan 2 potentiele donoren tegelijk in analyse hebben om logistieke redenen. De voorbereidende onderzoeken kunnen overigens snel worden afgehandeld.

Vervolgens gaat het AMC met nog meer onderzoek kijken of u werkelijk geschikt bent. Zij hebben het laatste woord. Alle verdere planning is verder aan hen.

De kosten, verbonden aan de voorbereidende onderzoeken, vallen niet onder uw zorgpolis. Deze kosten worden geboekt op de ziektekostenverzekering van de ontvanger.

Verwijzing voor onderzoek nierdonatie, in de praktijk.

De huisarts verwijst u naar ons en stuur alle relevante gegevens mee.

In voorbereiding wordt er door de huisarts het volgende onderzoek gedaan:

- Bloedroep en  antistoffen onderzoek
- Urinesediment op cellen, nitriet en eiwit.

U belt met de polikliniek Nefrologie (Almere: 036-8689230; Lelystad en omstreken 036-8687777). U krijgt dan een afspraak en pas ten tijde van het eerste bezoek zal vervolg onderzoek worden afgesproken.  

U wordt gezien in het Dialysecentrum, omdat daar de polikliniek Nefrologie gevestigd is.