In een dynamische omgeving, zoals het dialysecentrum Flevoziekenhuis met twee locaties, gebeurt er veel. Gelukkig heel veel goede zaken, maar ook zaken die beter kunnen. Soms is het zelfs zo dat er een situatie ontstaat, wat leidt tot een klacht.Wij doen er alles aan om klachten te voorkomen. Van de klachten die wij krijgen leren wij enorm veel! Maar het is ook leuk en goed om eens iets positiefs te horen of tips te krijgen van al onze cliënten. Wie weet heeft u wel een fantastisch idee, waarmee wij aan de slag kunnen!

Klachten komen vaak pas bij ons terecht als dit officieel wordt gemaakt. Veel vaker horen de medewerkers van het dialysecentrum verborgen klachten in het mondelinge contact. Er wordt een situatie aangegeven door cliënten die men vervelend vindt maar vindt men het niet erg genoeg om een officiële klacht in te dienen. Toch kunnen deze klachten juist die informatie geven waarmee wij vaak (snel) iets kunnen veranderen.

Daarom hebben wij een drietal kaarten ontwikkeld:

  • Een Complimenten Kaart: hierop kunt u een compliment kwijt.
  • Een Tip Ticket: hierop kunt u tips en adviezen kwijt.
  • Een Klachten Kaart: hierop kunt u klachten kwijt, die u niet via de officiële klachten procedure wilt laten verlopen.

Deze kaarten kunt u in de ontvangstruimte pakken of vragen bij de verpleging en/of receptie. De ingevulde kaarten, kunt u deponeren in onze ideeën box, gelokaliseerd bij de receptie (beide locaties). Deze boxen zullen om de week worden geleegd. Middels de nieuwsbrief of, indien nodig middels een extra brief, wordt u op de hoogte gehouden van de binnengekomen complimenten, tips en klachten en de voortgang hiervan.

Wij hopen u hiermee nog meer van dienst te kunnen zijn, omdat wij streven naar een zo optimaal mogelijke zorg, in een zo prettig mogelijke omgeving met een uitstekende bejegening en behandeling. U kunt ons daarbij helpen door zo’n kaart in te vullen.De al bestaande, ziekenhuisbrede klachten procedure zoals die al bij u bekend is, blijft naast deze mogelijkheid bestaan.

Wij hopen dat u veel gebruik gaat maken van deze kans om uit te spreken wat u goed vindt en wat beter zou kunnen.

Vriendelijke Groet,

Dialysecentrum Flevoziekenhuis