Per 1 september 2014 start het dialysecentrum Flevoziekenhuis  met een nieuwe werkwijze : "U dialyseert thuis, tenzij…". "De patiënt is leidend", is nog steeds het uitgangspunt van het dialysecentrum. Daarom is een viertal dialysepatiënten gevraagd zitting te nemen in een klankbordgroep. In drie bijeenkomsten is hen gevraagd  kritische mee te denken over de gemaakte plannen door de projectgroep  en de wijze waarop een "ideale" thuisdialyse er volgens de patiënt uit zou moeten zien. Ook de communicatie hierin, naar patiënten toe,  was een belangrijk item.

De projectgroep, bestaande uit een aantal teamleden van het dialysecentrum, hecht veel waarde aan de mening van deze klankbordgroep. Het voltallige dialyseteam is ervan overtuigd dat thuisdialyse een enorme verbetering is voor de kwaliteit van leven voor de patiënt. Het mooie en vernieuwende aan dit project is dat de dialysezorg niet wordt verzorgd door een extern thuisdialysecentrum. De volledige dialysezorg gaat geboden worden door het team van dialysecentrum Flevoziekenhuis, waardoor iedereen in principe thuis kan dialyseren. De intensieve begeleiding thuis wordt per patiënt op maat aangeboden. De zorg komt dus naar de patiënt toe! De voordelen zijn dat patiënten geen wacht- en reistijden meer hebben, niet 3 keer per week (of vaker) op een vast tijdstip naar het ziekenhuis moeten en dat zij een flexibeler dialyseschema hebben, zoveel mogelijk aangepast aan het levensritme van de patiënt.

dialyse-klankbordgroep