Waarom een Dialysecafé?

Het dialysecentrum Flevoziekenhuis heeft sinds de start in januari 2006 een flinke toename van het aantal nierpatiënten in de pré- en dialysefase. De patiënten worden tijdens de polibezoeken, het huisbezoek, of tijdens het dialyseren op de afdeling uitgebreid geïnformeerd

De relatie tussen de patiënt en de betrokken behandelaars is goed. We kunnen spreken van een open relatie waarin de wens van de patiënt worden gerespecteerd.

De toename van het aantal patiënten geeft aan dat nierziekten iedereen kan treffen. Vaak heeft men nog geen klachten bij een slechte nierfunctie. Dat maakt de acceptatie lastig. Informatie krijgen en ervaringen uitwisselen met andere patiënten geeft enig houvast in een voor hen op dat moment soms uitzichtloze leefsituatie.

Voor familie, vrienden en bekenden betekent dialyseren: aanpassen aan de nieuwe leefstijl van de patiënt, een proces wat ook voor hen de nodige aanpassing betekent.

Het Dialysecentrum Flevoziekenhuis vindt het belangrijk dat informatie over nierziekten, en in het bijzonder dialyseren van groot belang is.