Op de predialyse poli werken specialisten in de nierziekten (internist-nefrologen), verpleegkunkudig specialist, dialyse verpleegkundigen, een diëtist en maatschappelijk werker intensief samen. Tijdig wordt een vaatchirurg en eventueel een radioloog bij de behandeling betrokken.

Voornaamste doel van de poli is naast nog altijd het vertragen van de nierfunctie achteruitgang, het verstrekken van voorlichting over de (on-)mogelijkheden van de verschillende vormen van nierfunctie vervangende therapie. Deze voorlichting vindt in fasen plaats waarbij de voor- en wellicht nadelen van de diverse vormen van therapie worden besproken. Naast mondelinge voorlichting, zijn er folders, boeken en DVD’s aanwezig. Op verzoek kan er gesproken worden met mensen die reeds een bepaalde vorm van nierfunctie vervangende behandeling ondergaan.

De diëtist bespreekt eventuele aanpassingen in het dieet die gevolgd moeten worden vanwege een verder verminderde nierfunctie.

Het maatschappelijk werk bespreekt onder andere de gevolgen die nierfunctie vervangende behandeling op het persoonlijk en maatschappelijk functioneren kunnen hebben. Daar waar nodig worden adviezen gegeven en hulp geboden bij het aanvragen van vergunningen of andere formulieren.