Het dialysecentrum biedt de volgende diensten:

Predialyse

Op deze polikliniek komen patiënten waarvan de nierfunctie achteruit gaat. Een nierfunctievervangende behandeling is op termijn noodzakelijk voor hen.

In deze fase wordt geprobeerd de nierfunctie zo lang mogelijk te behouden. Dit kan door het regelmatig bepalen van de bloedwaarden. Uw medicatie en/of dieet worden op de bloedwaarden afgestemd.

U krijgt alle informatie over de mogelijkheden van dialysebehandeling en een eventuele transplantatie. Uw voorkeur en de medische mogelijkheden zijn bepalend voor de keuze van de behandeling. Op de polikliniek wordt u begeleid door een vast team, bestaande uit een nefroloog, verpleegkundig specialist, dialyseverpleegkundige, medisch maatschappelijk werker en een diëtist.

Behandelingen

Wanneer uw nieren niet goed werken, wordt het bloed onvoldoende gezuiverd. Eén van de volgende behandelingen kan de functie van uw nieren overnemen:

  • Hemodialyse

Met een dialysemachine en de zogenaamde ‘kunstnier' wordt het bloed gezuiverd. Voor deze behandeling moet u twee à drie keer per week naar het dialysecentrum komen. Voor deze behandeling is een shunt nodig. Dit is een verbinding tussen twee bloedvaten. Tijdens een kleine operatie legt de chirurg deze shunt aan.

  • Peritoneaal dialyse

De patiënt voert deze behandeling thuis uit, eventueel met hulp van de thuiszorg. Bij deze behandeling werkt het buikvlies als filter. Via een slangetje loopt er een paar keer per dag steriele dialysevloeistof in de buik. Deze vloeistof blijft gedurende een paar uur in de buikholte. In die tijd vindt uitwisseling plaats van de afvalstoffen en overtollig vocht in het bloed en de dialysevloeistof. Na een paar uur laat men de vloeistof samen met de afvalstoffen uit de buik lopen en schone vloeistof er weer in. Het slangetje moet eerst door een chirurg in uw buik worden ingebracht. In principe is dit een kleine operatie. U hoeft hiervoor meestal maar één dag te worden opgenomen. Als u start met peritoneaal dialyse, dan heeft u tijd nodig om dat te leren. Een vast team van verpleegkundigen en een arts begeleidt u in het Dialysecentrum. De training vindt altijd overdag plaats. U bepaalt samen de tijden.
Als u de behandeling zelfstandig thuis uitvoert, komt u regelmatig voor controle op de polikliniek. U kunt altijd een beroep doen op onze hulp en begeleiding.

  • Thuis hemodialyse

Ingaande het najaar 2014 zal ons centrum in de pre-dialyse fase bij iedere patiënt intensieve voorlichting gaan geven over de mogelijkheden van thuis hemodialyse. Deze vorm van thuisbehandeling kan naar het idee van ons team (nefrologen, dialyseverpleegkundigenen verpleegkundig specialist) bij verreweg de meeste patiënten veilig worden aangeboden en uitgevoerd. Het betreft weer een grote stap om de noodzakelijke dialysezorg zoveel mogelijk naar de patiënt toe te brengen, waarbij de patient maximaal z’n vrijheid behoudt

  • Transplantatie

Als u in aanmerking komt voor transplantatie bereiden wij u hierop voor. Dit gebeurt in nauwe samenwerking met het AMC in Amsterdam, waar de daadwerkelijke transplantatie plaatsvindt.

Opname

Wanneer het nodig is, wordt u opgenomen in het Flevoziekenhuis te Almere.

Als het mogelijk is, kunt u op uw reguliere tijd dialyseren in het dialysecentrum. Indien nodig wordt u op de verpleegafdeling gedialyseerd door de u vertrouwde dialyseverpleegkundigen.
U blijft altijd verzekerd van onze zorg.

Meer lezen

U kunt meer over de verschillende behandelingen en bijkomende aspecten lezen in een van onze folders.